Tag: statystyka do prac naukowych

Statystyka w badaniach naukowych

Statystyka sprawdza się w wielu dziedzinach nauki, także w medycynie. Z badań statystycznych korzystają m.in. studenci i doktoranci, którzy przygotowują się do obrony pracy dyplomowej. Wyniki przedmiotowych badań to doskonałe uzupełnienie części teoretycznej pracy magisterskiej lub doktorskiej.

Wykonując badania samodzielnie można popełnić szereg błędów, mniej lub bardziej znaczących, konieczne są także spore nakłady czasowe – w tej sytuacji zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy kompetentnej jednostki, która oferuje tego typu usługi.

Statystyka medyczna a praca naukowa

Każda praca naukowa ma inny cel, a to oznacza, że konieczne jest posiadanie odpowiednich narzędzi i materiałów, także wyników badań statystycznych.

W przypadku medycyny priorytetem jest statystyka medyczna, czyli badania prowadzone w obrębie przedmiotowej dziedziny, ze szczególnym naciskiem na kwestie związane bezpośrednio lub pośrednio z tematem pracy.

Możliwości w zakresie badań statystycznych jest wiele, dzięki czemu bez problemu można wybrać optymalne rozwiązanie – często wystarczające okazują się podstawowe testy opisowe i porównawcze, aczkolwiek pomocne są także analizy korelacyjne i testy istotności statystycznej. Zdarza się także, że stosowane są obliczenia wykorzystujące pozostałe testy parametryczne i nieparametryczne.

Specyficzny charakter statystyki medycznej

Statystyka do prac naukowych powinna być przygotowana rzetelnie i fachowo. Szczególne znaczenie na tej płaszczyźnie mają testy przeżywalności, testy ewolucyjne, analizy koszykowe, analizy z wykorzystaniem modeli regresji oraz analizy wariancji.

Godny podkreślenia jest fakt, że wykorzystanie statystyki do prac naukowych można zauważyć już na etapie projektowania założeń metodologicznych – zapewnia odpowiedni dobór próby badawczej, metod i testów analitycznych, wykorzystywanych podczas pisania pracy naukowej.

Przedmiotowe badania powinny obejmować określony zakres zjawisk, sytuacji i działań związanych z analizowanym i badanym tematem.

Dlaczego warto zlecać wykonanie badań statystycznych?

Samodzielne wykonywanie badań do pracy naukowej w większości przypadków okazuje się rozwiązaniem niewystarczającym lub zbyt mało miarodajnym, dlatego też warto zlecić to zadanie zewnętrznej jednostce, oferującej tego typu usługi.

Firmy specjalizujące się w wykonywaniu statystyki medycznej posiadają odpowiednie narzędzia, czyli platformę analityczną, która jest przystosowana do realizacji tego typu zadań. Optymalne rozwiązanie powinno posiadać moduł intuicyjnego kodowania danych, a także ich walidacji.

Badania ankietowe od 4 zł.