Tag: badania rynkowe

Badania rynku okiem teleankietera z 5-letnim stażem

Podejmując pracę jako teleankieter trzeba być przygotowanym na wiele różnych mniej i bardziej zaskakujących rozmów oraz sytuacji. Z pozoru prosta praca, wcale taka nie jest, ale na pewno jest to zajęcie pełne wyzwań.

Zacznijmy od tego czym jest badanie rynku?

Polega na zebraniu informacji na temat różnych kwestii w ramach określonej branży, które interesują klienta. Jeśli chcemy poznać przyczyny i skutki oraz przebieg mechanizmów rządzących rynkiem to właśnie wtedy niezwykle przydatne okazują się badania rynku

Możemy zbadać chociażby jak zachowuje się konkurencja, albo czego potrzebuje nasz klient. Zdołamy również zweryfikować, czy produkt, który chcemy wprowadzić na rynek będzie cechował się wystarczającym popytem.

Jakie cechy powinien posiadać teleankieter?

Przede wszystkim powinien być osobą, która dobrze czuje się w kontakcie z ludźmi i lubi rozmawiać przez telefon.

Aby być w stanie właściwie realizować wywiady na potrzeby badania rynku metodą CATI, trzeba mieć pozytywne nastawienie do respondenta z którym rozmawiamy. A jak wiadomo praca z klientem do łatwych nie należy, więc przydatnych do tego będzie kilka cech charakteru takie jak: wytrzymałość, cierpliwość i opanowanie.

Pracując jako teleankieter trzeba bardzo wsłuchiwać się w odpowiedzi respondentów i należy posiadać umiejętność dostosowania przebiegu wywiadu do możliwości respondenta. Głównie chodzi o styl i tempo mówienia oraz ton głosu. Nie wolno być nachalnym i mówić respondentowi, że nie ma racji. W czasie rozmowy trzeba być pewnym siebie, lecz zarazem uprzejmym.

Zawsze należy być miłym bez względu na to, jak reaguje respondent. Na początku rozmowy warto przede wszystkim zachęcić osobę, z którą rozmawiamy do wzięcia udziału w ankiecie - od tego właśnie zależy dalszy przebieg rozmowy.

Jak teleankieter może zwiększyć swoja efektywność?

Oto kilka trików dzięki którym rozmowa może przebiegać łatwiej dla obu stron. Są to przede wszystkim:

- pewność siebie i kontrola sytuacji – jest to bardzo ważne w badaniach rynku, bo respondent chce odczuć, że wiesz co robisz i zachowujesz kontrolę nad sytuacją;

- zaufanie – chodzi głównie o zaufanie do ankietera jako osoby. Można je stworzyć używając odpowiednich słów i tonu głosu;

- respondenci chcą widzieć dlaczego akurat oni zostali wybrani – trzeba wtedy umiejętnie im to wytłumaczyć.

Występują tez oczywiście problemy niezależne od ankietera, takie jak:

- brak czasu respondenta – problem nagminny i pojawiający się zawsze, u jednych badanych po prostu wymówka, u innych rzeczywista bariera;

- niechęć do wypełniania ankiet – jest wiele firm, które prowadzą badania rynkowe i wielu respondentów jest zrażonych do tej metod.

Praca teleankietera, jak każda inna praca ma więc swoje plusy i minusy. Wywiady telefoniczne są jedną z najbardziej popularnych metod przeprowadzania badań. A żeby były wykonane rzetelnie i solidnie ważne jest, aby przeprowadzały je osoby, które naprawdę dobrze czują się w takiej roli.

Dlaczego badanie rynku to szansa na rozwój własnego biznesu?

Planujesz poszerzyć rynek zbytu lub dokonać dywersyfikacji katalogu usług? Chcesz dokonać zmian, które zwiększyłyby satysfakcję klientów, a w konsekwencji ich skłonność do dokonywania zakupów. Potrzebujesz więc wiarygodnej wiedzy na temat procesów rynkowych zachodzących w ramach Twojej branży. Aby ją pozyskać warto zdecydować się na przeprowadzenie badań.

 

Jakie warunki powinny spełniać badania rynku?

 

Nie każde badanie jest na tyle wartościowe, aby można było kierować się opracowanymi po jego przeprowadzeniu wynikami. Przede wszystkim należy dopilnować tego, aby zostało spełnione kryterium reprezentatywności. Nie wystarczy na przykład ankietyzacja z udziałem kilkunastu klientów – w takim przypadku nie można by uzyskanych wyników generalizować na całą populację. Konieczne jest zatem takie dobranie próby badawcze, aby stanowiła ona wiarygodny wycinek wszystkich klientów z grup docelowych. Zazwyczaj zakłada się maksymalny dopuszczalny błąd statystyczny na poziomie 3%, 4% lub 5%.

 

Ważne jest następnie to, aby badanie rynku zostało wcześniej odpowiednio zaplanowane. Trzeba sformułować pytania badawcze oraz dobrać adekwatne względem nich metody. Mogą mieć one zarówno charakter ilościowy, jak i jakościowy. W badaniach ilościowym zwykle wykorzystuje się kwestionariusz ankiety. W celu przeprowadzenia ankietyzacji można posłużyć się następującymi technikami:

 

  • CATI – badania telefoniczne wspomagane w systemie komputerowym,

  • CAWI – pomiary prowadzone online. Uczestnicy badania otrzymują link do ankiety oraz dane umożliwiające uzyskanie do niej dostępu (login i hasło/kod),

  • CAPI - wywiady ankietowe prowadzone w terenie przy użyciu aplikacji mobilnej. Ankietowani odpowiadają na pytania, a także oceniają zaprezentowane materiały graficzne oraz audiowizualne,

  • PAPI -  tradycyjna technika ankietyzacji z wykorzystaniem papierowych kwestionariuszy. W tym przypadku możliwe jest szybkie zebranie odpowiedzi od respondentów zebranych w jednym miejscu – np. sali szkolnej, miejscu pracy, poczekalni etc. (ankieta audytoryjna).

 

Jakościowe badania rynku przebiegają natomiast z użyciem takich technik jak IDI (indywidualne wywiady pogłębione) oraz FGI (zogniskowane wywiady grupowe). Przebieg wywiadu jest nadzorowany przez moderatora oraz nagrywany za pomocą odpowiedniego urządzenia rejestrującego. Po zakończeniu badania powstaje transkrypcja z nagrania, na podstawie której badacze dokonują analizy danych jakościowych. W badaniach jakościowych konieczne jest zaprojektowanie scenariusza – może on mieć różny stopień kategoryzacji.

 

Korzyści z przeprowadzenia badań rynkowych

 

Wnioski z analizy rynku pozwolą Ci zaplanować skuteczne działania w celu zwiększenia sprzedaży oraz rozwoju własnego przedsiębiorstwa. Zdołasz również zoptymalizować wydatki – zwłaszcza na promocję swoich produktów. W tym celu warto chociażby zdecydować się na badania koncepcji reklamowych. Dzięki temu to klienci zdecydują, która wersja najbardziej się ich zdaniem nadaje do emisji telewizyjnej, skłaniając do dokonywania zakupów.

 

Podsumowanie

 

Zdecyduj się zatem na realizację badania rynku zanim zrobi to konkurencja. Nie możesz zadowalać się zdobytą dotychczas wiedzą. Tylko ciągły rozwój w oparciu o zweryfikowaną wiedzą pozwoli Ci zdobyć i zachować dominującą pozycję w branży. 

Badania ankietowe od 4 zł.