Tag: firma badawcza

Sprawna współpraca z agencją badawczą - na jakich zasadach powinna się opierać?

Szukasz sposobów na zwiększenie sprzedaży, dlatego rozważasz możliwość powierzenia agencji badawczej projektu market research? Zanim wybierzesz podmiot z którym podejmiesz współpracę, odpowiedz sobie wcześniej na kilka ważnych pytań. Dzięki temu unikniesz późniejszych rozczarowań i otrzymać wiarygodne i przydatne wyniki badania.

Jaka cechy powinna spełniać profesjonalna firma badawcza?

Przede wszystkim rzetelną agencję rozpoznasz po tym, od jak długiego czasu funkcjonuje ona na rynku. Nie ufaj jednak informacjom podawanym na stronie internetowej. Zajrzyj koniecznie do KRS-u dzięki czemu uzyskasz sprawdzone informacje. Następnie poddaj weryfikacji, jakimi kwalifikacjami dysponuje agencja badawcza. Powinna ona zatrudniać pracowników wielu specjalizacji – zarówno w zakresie badań rynku, statystyki, ekonomii, ekonometrii, jak i programowania aplikacji. Ważne jest także to, czy dysponuje ona zespołem ankieterów.

Zasoby ludzkie to jednak nie wszystko. Równie ważne jest posiadanie przez agencję badawczą wysokiej jakości sprzętu i oprogramowania służącego obsłudze badań. Istotne jest zwłaszcza posiadanie autorskiej aplikacji do badań telefonicznych oraz platformy służącej danych oraz analizie statystycznej. Dzięki temu agencja badawcza jest w stanie zrealizować projekt w bardzo krótkim czasie – przy zachowaniu wszelkich standardów jakości.

Koncepcja metodologiczna to nieodzowny element oferty

Pamiętaj o tym, aby poprosić firmę badawczą o przedstawienie razem z ofertą szczegółowej koncepcji metodologicznej. Powinna ona obejmować między innymi takie elementy jak przedmiot badania, cel, zakres analizy, a także wykorzystywane metody oraz techniki badawcze. Nie bez znaczenia jest także zaproponowanie rozkładu próby – tak aby spełniała ona naukowe kryteria reprezentatywności.

Nie zawsze niska cena jest warta zachodu

Zapewne zamawiając badanie chciałbyś zoptymalizować wydatki przeznaczane na ten cel. Miej jednak na uwadze, że rzetelna realizacja projektu wymaga zaangażowanie sporych środków. W innym przypadku analiza będzie przeprowadzona na szybko – bez zachowania odpowiednich standardów jakości. Najlepiej, jeśli agencja badawcza zaprezentuje kilka wariantów wyceny. Dzięki temu będziesz mógł samodzielnie zdecydować, ile jesteś w stanie wydać.

Zwróć uwagę na sposób prowadzenia rozmów

Mniej również na uwadze to, czy pracowników podejmujący z Tobą kontakt sprawia wrażenie osoby kompetentnej. Czy jest w stanie cierpliwie odpowiadać na zadawane pytania – zwłaszcza te dotyczące metodologii? Pamiętaj, że tylko życzliwa współpraca będzie mogła przynieść owoce w postaci wiarygodnych i możliwych do praktycznego zastosowania wniosków.

Badania rynku

Na czym polega usługa badania rynku oraz dlaczego warto zlecić jej realizację firmie badawczej?

 

Przedsiębiorstwa chcąc dziś zachować szanse bycia konkurencyjnymi na rynku, stoją przed koniecznością bieżącego dopasowywania oferty do potrzeb klientów. Realizacja badania rynku wymaga wykorzystania różnego typu metod ilościowych oraz jakościowych, prowadzących do pozyskania cennych z punktu widzenia planowania decyzji biznesowych wniosków.

 

Jak prowadzi się badania rynku?

Powszechnie wykorzystywaną w badaniach rynkowych techniką są zogniskowane wywiady fokusowe. Do fokusów zapraszane są osoby ściśle odpowiadające profilowi docelowego klienta, dzięki czemu możliwe staje się pozyskanie wartościowych informacji. Badani w trakcie wywiadu wymieniają się wzajemnie opiniami oraz dochodzą do wspólnych konkluzji. Możliwe jest również wzbogacenie badań FGI o zastosowanie technik projekcyjnych, pozwalających wyodrębnić ukryte potrzeby (insighty) klientów. W tym celu stosuje się m.in. technikę kolażu, niedokończonych zdań lub różnego typu techniki personifikacji.

Badania rynku mogą być także przeprowadzane przy użyciu analizy Desk research, co ma uzasadnienie zwłaszcza w przypadku analizy konkurencji oraz badaniu potencjału rynkowego. Reprezentatywne pomiary ilościowe z udziałem przedstawicieli przedsiębiorstw są natomiast zwykle realizowane z użyciem techniki CATI (wywiady telefoniczne wspomagane w systemie komputerowym) lub CAWI (badania internetowe).

Co można zyskać dzięki badaniom?

Realizacja badań rynku przynosi wymierne korzyści w zasadzie na każdym etapie prowadzania działalności. Warto podjąć decyzję o zleceniu usługi badawczej już na etapie zakładanie firmy i tworzenia biznesplanu, co wymaga dokonania szczegółowej analizy potencjału rynkowego.

Badania rynku pozwalają także osiągnąć następujące korzyści biznesowe:

 • Możliwość zbadania odbioru marki w różnych grupach klientów
 • Wsparcie w określaniu segmentów grup docelowych
 • Identyfikacja czynników stanowiących bariery dla rozwoju przedsiębiorstwa
 • Określenie przyczyn kryzysu marki
 • Diagnoza wizerunku marki na tle konkurencji
 • Zaplanowanie działań marketingowych
 • Poznanie ukrytych potrzeb docelowych klientów
 • Rozpoznanie preferencji odnośnie cen i opakowań
 • Ocena przez klientów materiałów promocyjnych i reklamowych

Nie warto więc czekać z decyzją o zleceniu badania firmie badawczej. Biostat® to firma z 12-letnim doświadczeniem, która dysponuje rozbudowanym zapleczem technicznym oraz zespołem wykwalifikowanych ekspertów z różnych dziedzin, którzy są w stanie bezbłędnie podołać realizacji nawet najbardziej wymagających projektów.

Badania rynku. Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat®

Badania rynku

 

Nowoczesne badania rynku wykorzystują techniki, metody analityczne oraz statystyczne do gromadzenia i interpretacji informacji w sposób zorganizowany. Proces ten obejmuje również badania opinii i badania społeczne i jest ważny w dzisiejszym, coraz bardziej złożonym środowisku biznesowym. W aktualnych warunkach kryzysu przedsiębiorstwa nie mogą polegać tylko na swoim "wyczuciu" i dotychczas stosowanych strategiach, dlatego też potrzebne są profesjonalnie przygotowane badania rynku.

 

Techniki, dzięki którym można poznać potrzeby klientów

 

Badania rynku to termin odnoszący się do procesu zbierania i gromadzenia informacji o grupie docelowej lub rynku docelowym. Główną rolą koncepcji badań rynkowych jest dostarczenie firmie lub organizacji biznesowej dogłębnego spojrzenia na klientów lub konsumentów w celu lepszego zaspokojenia ich potrzeb. Proces badania rynku jest integralny, aby móc konkurować z innymi graczami w tej samej branży i pomaga analizować takie rzeczy jak wielkość rynku, konkurencja i potrzeby konsumentów.

 

Podczas badań rynku stosowane są zarówno badania ilościowe oraz jakościowe metody badawcze – uzależnione od celu badań:

 

Badania jakościowe stosowane przez Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat®

 • Indywidualne wywiady pogłębione w formie (IDI) diady i triady.
 • Zogniskowane wywiady grupowe (FGI).

 

Badania ilościowe

 • Kwestionariuszowe wywiady ze wsparciem komputerowym (CAPI),
 • Wywiady kwestionariuszowe bezpośrednie standaryzowane (PAPI),
 • Ankiety telefoniczne (CATI),
 • Ankiety online (CAWI).

 

Badania mieszane

 • Mystery shopping,
 • Analizy Desk research,
 • Analizy SWOT,
 • Case Study (Studium przypadku).

 

Wykonaj badania rynku dla sukcesu swojego przedsiębiorstwa

 

Razem ze specjalistami Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® możesz wykonać badania rynku dotyczące: badania klientów i pozyskać informacje o postrzeganiu marki w oczach klienta, ich zapotrzebowaniu jak i trendach zakupowych; badań marki dotyczące rozpoznawalności, przekazów reklamowych i kondycji marki na rynku; badań produktów opierających się na testach konsumenckich, wyborze opakowań, czy też tolerancji cenowej; badań segmentacyjnych, dzięki którym można przeanalizować profile konsumenckie oraz identyfikować grupę docelową, badania konkurencji wskazujące udział przedsiębiorstwa w rynku, analizę ofertową. Realizowane badań jeszcze nie było nigdy tak łatwe. Skontaktuj się ze Specjalistami Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® i zaprojektuj badania rynku dla swojego biznesu.

 


 

biostat.com.pl – Badania rynku, CAWI, CATI, Desk research, PAPI, IDI, FGI, Badania marki, Badania konkurencji, Badania jakościowe, Badania ilościowe

Badania ankietowe od 4 zł.