Tag: sondaż

Sondaże

Sondaże zaliczają się do metod ilościowych, które są realizowane przy wykorzystaniu narzędzia badawczego w postaci ankiety. Mogą być one przeprowadzane zarówno w formie tradycyjnej ankiety papierowej, telefonicznie, jak i z użyciem nowoczesnych

Etyka w procesie badawczym

Zagadnienie zachowania dobra i szlachetności w badaniach społecznych nie jest jasnym sformułowaniem - jak zatem prowadzić te badania?
Badania ankietowe od 4 zł.