Tag: statystyka

Statystyka w badaniach naukowych

Statystyka sprawdza się w wielu dziedzinach nauki, także w medycynie. Z badań statystycznych korzystają m.in. studenci i doktoranci, którzy przygotowują się do obrony pracy dyplomowej. Wyniki przedmiotowych badań to doskonałe uzupełnienie częś

Analiza Ankiet

Analiza Ankiet. Jak zaprojektować ankietę. Jak wykonać analizę ankiet.
Badania ankietowe od 4 zł.