Tag: sondaże opinii

Etyka w procesie badawczym

Zagadnienie zachowania dobra i szlachetności w badaniach społecznych nie jest jasnym sformułowaniem - jak zatem prowadzić te badania?

Badanie, które może stanowić wizję na przyszłość

W celu lepszego zrozumienia danej społeczności przeprowadzane są badania sondażowe pozwalające na wydobywanie potrzebnych informacji oraz konstruowanie wniosków, które będzie można przekładać na całość badanej populacji.
Badania ankietowe od 4 zł.