Tag: badania rynku farmaceutycznego

Projekty market research dla farmacji – na czym polegają?

Na rynku farmaceutycznym panuje ogromna konkurencja, a podmioty pragnące osiągać stale wzrastające zyski stoją przed koniecznością prowadzenia systematycznej analizy zarówno konsumentów, jak i decydentów. Dlatego też tak ważne jest prowadzenie projektów pharma market research? Dzięki uzyskanym wnioskom z badań możliwe jest bowiem wdrożenie odpowiednich zmian pod kątem kampanii marketingowej. Pozwala to znacząco zwiększyć szansę wzrostu osiąganych wyników sprzedażowych.

Medical market research – co można badać?

W ramach badań rynku medycznego możliwe jest zwłaszcza dokonanie pomiarów w których respondentami są pacjenci należący do grup faktycznych lub docelowych użytkowników leków i innych produktów medycznych. Można pozyskać od nich informacje między innymi dotyczące następujących aspektów:

·         znajomość marek leków bez recepty lub Rx;

·         postrzeganie marki na tle konkurencji;

·         skojarzenia z marką;

·         preferowane i akceptowalne ceny za nabycie produktów;

·         determinanty sięgania po środki lecznicze i suplementy;

·         cechy produktów na które pacjenci zwracają największą uwagę;

·         ocena konceptów reklamujących środki medyczne;

·         badania opakowań leków;

·         satysfakcja z jakości obsługi w placówce medycznej (z obsługi na recepcji oraz kontaktu z personelem medycznym).

Jednocześnie badaniu mogą podlegać decydenci – czyli osoby odpowiedzialne za rekomendacje leków i suplementów. Można do takich osób zaliczyć zwłaszcza pracowników aptek oraz lekarzy. Informacje pozyskane od nich stanowią równie wartościowy materiał analityczny, jak te pozyskane od samych pacjentów. Każde badanie na potrzeby kampanii marketingowych powinno zatem zakładać zaangażowanie obu wskazanych grup.

Jakie techniki mogą znaleźć zastosowanie?

Projekty medical market research warto przeprowadzić z wykorzystaniem szeregu technik o charakterze jakościowym oraz ilościowym. Zalecamy w pierwszej kolejności skupienie się na pomiarach jakościowych, stawiając na takie rozwiązania jak indywidualne wywiady pogłębione lub fokusy. Dzięki temu możliwe będzie dogłębne rozpoznanie problemu badawczego, w tym pozyskaniu jednostkowych insightów konsumenckich.

Zdobyta wiedza może służyć następnie dokonaniu segmentacji klientów oraz skonstruowaniu narzędzia badawczego dedykowanego analizie preferencji poszczególnych grup docelowych. W tym celu uzasadnienia ma przede wszystkim ankietowe badanie ilościowe. Aby w krótkim czasie pozyskać informacje oraz reprezentatywnych prób, najlepiej sprawdzi się techniki ankiety online oraz badań telefonicznych CATI.

Na zakończenie

Nie zwlekaj zatem z decyzją o realizacji badania rynku farmaceutycznego. Jak najszybciej skontaktuj się ze profesjonalną firmą badawczą, realizującą usługi dla branży medycznej. Obecnie liderem na polskim rynku jest firma Biostat, posiadająca 12 lat doświadczenia we współpracy z najprężniej rozwijającymi się podmiotami z sektora farmacji.

 

Badania opinii pacjentów – w jakim celu i jak są prowadzone?

Jesteś osobą odpowiedzialną za zarządzanie w placówce medycznej? Chcesz wiedzieć, czy pacjenci są zadowoleni z jakości obsługi? Warto zatem abyś rozważył możliwość zlecenia zewnętrznej firmie profesjonalnego badania rynku medycznego. Dowiedz się w jaki sposób prowadzi się tego typu pomiary oraz jakie korzyści możesz osiągnąć.

Badania opinii pacjentów – po co je prowadzić?

Dzięki wnioskom uzyskanym w ramach ankietowych badań satysfakcji jesteś w stanie właściwie dostosować ofertę placówki medycznej do oczekiwań pacjentów. Zweryfikujesz, czy są oni zadowoleni z jakości obsługi zarówno ze strony pracowników na recepcji, jak i personelu medycznego. Musisz zdawać  sobie sprawę z tego, iż tylko usatysfakcjonowani pacjenci będą w przyszłości skłonni do ponownego korzystania z usług medycznych w placówce. Ponadto od tego uzależniona będzie ich gotowość do polecania oferty ośrodka medycznego swojej rodzinie i znajomym.

Stosowane techniki badań ankietowych

Badania ankietowe pacjentów mogą być przeprowadzone za równo z użyciem techniki papierowej (PAPI), jak i internetowej ankietyzacji (CAWI). Możliwa jest także ich realizacja z wykorzystaniem aplikacji na urządzeniach mobilnych (tablety, smartfony). W każdym przypadku budowa kwestionariusza powinna być w możliwie jak największym stopniu uproszczona, aby  składał się on głównie z pytań o charakterze zamkniętym. Wybór techniki warto uzależnić przede wszystkim od możliwości pacjentów – m.in. z uwagi na ich wiek, umiejętność obsługi komputera, stan zdrowia etc. Pytania powinny ponadto został ułożone w ten sposób, aby możliwe było zrozumienie ich sensu przez respondentów.

Badania personelu medycznego

W ramach badania medical market research można także przeprowadzić pomiary satysfakcji z pracy personelu medycznego. Pomiary tego typu mają ogromne znaczenie zwłaszcza w obecnych realiach, kiedy to najlepsi lekarze czy pielęgniarki chętnie zmieniają miejsce zatrudnienia. Z tego też powodu warto zapytać ich o zadowolenie z osiąganych zarobków, relacji interpersonalnych panujących w placówce czy możliwości rozwoju zawodowego.

Badania rynku farmaceutycznego

Badania ankietowe opinii znajdują także zastosowanie w badaniach rynku dla farmacji. Pozwalają dowiedzieć się jak pacjenci postrzegają różnego rodzaju marki leków, jaką mają względem nich skojarzenia oraz jakimi cechują się nawykami w zakresie zakupu środków medycznych. Uzyskane w ramach badania opinii wnioski mogą posłużyć zaplanowaniu optymalnych działań w celu promocji marki. 

Badania ankietowe od 4 zł.