Tag: badania omnibusowe

Badania opinii - najszybciej, najrzetelniej, najtaniej?

Jak wiadomo, najszybsze badania marketingowe prowadzi się metodą Computer Assisted Telephone Interviewing. Dzięki rezygnacji z papierowego kwestionariusza na rzecz bezpośredniego wypełniania ankiety digitalnej można zaoszczędzić nie tylko pieniądze, ale i czas.

Najrzetelniejsze są badania przeprowadzane na dużej próbie, dobranej według kryteriów reprezentatywności dla badanego obszaru.

Koszt badania jest natomiast najniższy, gdy dzieli się go z innymi.

Te trzy aspekty połączyliśmy, tworząc badania omnibusowe. Dają one możliwość ekspresowego badania w grupie 1000 mieszkańców Polski, którego koszty ponoszą wspólnie różni zamawiający. Istnieje możliwość skierowania do respondentów dowolnej ilości pytań o dowolnej tematyce. Koszt jednego pytania to zaledwie 400 zł.

Badanie omnibusowe – jak to działa?

Pytania zbieramy na dwa tygodnie przed startem badania omnibusowego. Jest ono realizowane na terytorium całej Polski, a próba badawcza uwzględnia rzeczywistą strukturę społeczeństwa różnicującą się ze względu na wiek, płeć, wykształcenie i miejsce zamieszkania respondentów.
W badaniu omnibusowym biorą udział mieszkańcy wszystkich województw.

Badanie omnibusowe metodą CATI rusza pierwszego dnia każdego miesiąca – tempo badania jest rzeczywiście zawrotne, bo już siódmego dnia od rozpoczęcia procesu ankietyzacji dostępny jest raport w wersji podstawowej. Są to wyniki przedstawione w postaci procentowej i liczbowej. Za dopłatą dostępne są to usługi, które wzbogacić mogą podstawową wersję raportu. Należą do nich: wykonanie dodatkowych analiz, weryfikacja hipotez statystycznych pozwalające na wyłonienie istotnych korelacji między zmiennymi oraz wprowadzenie elementów opisowych w celu ułatwienia interpretacji wyników.

Zastosowanie omnibusa

Jako badanie cykliczne i stosunkowo niedrogie omnibusy świetnie nadają się do wykonywania czasowych pomiarów zmian związanych z akcją promocyjną lub do śledzenia bieżących tendencji i trendów w zachowaniu konsumentów. Jako badanie wielotematyczne, postrzegane jest przez respondentów jako bardziej wiarygodne, niż badania zlecane przez konkretną firmę. Łączy wszystkie zalety CATI z niskim kosztem i rzetelnością na poziomie najwyższych standardów firmy.

Badania omnibusowe - sposób na szybkie i tanie badanie opinii

Zwracając uwagę na badanie omnibusowe zauważyć można, że jest to komfortowa metoda badawcza zarówno dla zlecającego badanie, jak i respondentów. Zlecający badanie przy zachowaniu elastyczności związanej z kwestią pytań ma szansę uzyskania wyników w szybkim czasie i przy niskim koszcie realizacji zlecenia. Elastyczność pytań polega na możliwości zadanie jednego bądź kilku pytań, przy czym można nadać tym pytaniom różne formy (pytania otwarte, zamknięte, ze skalą itp.).

 

Typ badania otwarty na wiele kwestii

Otrzymane pytania ze stron różnych klientów zbiera się w jedną, niezbyt długą ankietę i przedstawia się respondentom, którzy odpowiadają na przedstawione pytania. Zebranie pytań w jedną ankietę wpływa na obniżenie kosztów badania, które dzielona są na wszystkich zleceniodawców przy zachowaniu sprawiedliwego podziału kosztów. Badania omnibusowe mają zastosowanie w takich obszarach jak:

  • badanie efektywności kampanii reklamowych;
  • ocena usług i produktów;
  • zbadanie poziomu znajomości marki;
  • poznanie zwyczajów zakupowych konsumentów.

 

Pozwolić sobie na większy wybór

Jedną z największych zalet omnibusów jest możliwość przeprowadzenia ich z wykorzystaniem różnych metod badawczych, które dobierane są zgodnie z celem badania oraz próbą badawczą. W celu wykonania tego badania wykorzystuje się niniejsze metody:

  • CATI;
  • CAPI;
  • CAWI.

 

Większy wybór to także większe możliwości

Każda z tych metod posiada swoje niepowtarzalne walory, które nadają jej przewagę nad innymi narzędziami. CATI jest odpowiednikiem wywiadu telefonicznego, ale wspomagany jest on komputerowo, co pozwala na przeprowadzenie rozmowy przy zachowaniu logicznego ciągu.

Natomiast CAWI to forma ankietyzacji internetowej, która jej respondentowi umożliwia wypełnienie kwestionariusza ankiety w dowolnym czasie i miejscu. CAPI zaś jest formą wywiadu przeprowadzanego przy pomocy urządzeń mobilnych.

 

System zmierzający do kontaktu z klientem

Wykorzystanie badań omnibusowych pozwala na pozyskanie wiarygodnych danych, które będą mogły posłużyć w celu odkrycia nowych obszarów rozwojowych oraz zdefiniowania mocnych stron. Warto mieć na uwadze, iż omawiany typ badaniach pozwala także na:

  • zbadanie trendów rynkowych;
  • testy konceptów;
  • charakterystykę gospodarstw domowych.

 

Badania omnibusowe można wykonywać cyklicznie uwzględniając przy tym ciągłość zmian, która zachodzi w świecie konsumentów. Wychwycenie i zrozumienie zachodzących zależności w obszarze danego rynku pozwala na dynamiczne reagowanie oraz podejmowanie działań, które będą skuteczne, a więc będą odpowiadały na aktualne potrzeby i oczekiwania klientów.

Badania ankietowe od 4 zł.