Tag: CAWI

CATI-System

CATI-System was created for the purpose of conducting statistical surveys – CATI, CAWI, and CAPI research made easy.

Badanie sondażowe

Jednym ze zdecydowanie najczęściej stosowanych narzędzi w badaniach opinii publicznej jest bez wątpienia sondaż, który okazuje się być najbardziej rzetelnym sposobem na pozyskanie informacji na temat opinii publicznej w danym zagadnieniu.
Badania ankietowe od 4 zł.