Tag: market research

Projekty market research dla farmacji – na czym polegają?

Na rynku farmaceutycznym panuje ogromna konkurencja, a podmioty pragnące osiągać stale wzrastające zyski stoją przed koniecznością prowadzenia systematycznej analizy zarówno konsumentów, jak i decydentów. Dlatego też tak ważne jest prowadzenie projektów pharma market research? Dzięki uzyskanym wnioskom z badań możliwe jest bowiem wdrożenie odpowiednich zmian pod kątem kampanii marketingowej. Pozwala to znacząco zwiększyć szansę wzrostu osiąganych wyników sprzedażowych.

Medical market research – co można badać?

W ramach badań rynku medycznego możliwe jest zwłaszcza dokonanie pomiarów w których respondentami są pacjenci należący do grup faktycznych lub docelowych użytkowników leków i innych produktów medycznych. Można pozyskać od nich informacje między innymi dotyczące następujących aspektów:

·         znajomość marek leków bez recepty lub Rx;

·         postrzeganie marki na tle konkurencji;

·         skojarzenia z marką;

·         preferowane i akceptowalne ceny za nabycie produktów;

·         determinanty sięgania po środki lecznicze i suplementy;

·         cechy produktów na które pacjenci zwracają największą uwagę;

·         ocena konceptów reklamujących środki medyczne;

·         badania opakowań leków;

·         satysfakcja z jakości obsługi w placówce medycznej (z obsługi na recepcji oraz kontaktu z personelem medycznym).

Jednocześnie badaniu mogą podlegać decydenci – czyli osoby odpowiedzialne za rekomendacje leków i suplementów. Można do takich osób zaliczyć zwłaszcza pracowników aptek oraz lekarzy. Informacje pozyskane od nich stanowią równie wartościowy materiał analityczny, jak te pozyskane od samych pacjentów. Każde badanie na potrzeby kampanii marketingowych powinno zatem zakładać zaangażowanie obu wskazanych grup.

Jakie techniki mogą znaleźć zastosowanie?

Projekty medical market research warto przeprowadzić z wykorzystaniem szeregu technik o charakterze jakościowym oraz ilościowym. Zalecamy w pierwszej kolejności skupienie się na pomiarach jakościowych, stawiając na takie rozwiązania jak indywidualne wywiady pogłębione lub fokusy. Dzięki temu możliwe będzie dogłębne rozpoznanie problemu badawczego, w tym pozyskaniu jednostkowych insightów konsumenckich.

Zdobyta wiedza może służyć następnie dokonaniu segmentacji klientów oraz skonstruowaniu narzędzia badawczego dedykowanego analizie preferencji poszczególnych grup docelowych. W tym celu uzasadnienia ma przede wszystkim ankietowe badanie ilościowe. Aby w krótkim czasie pozyskać informacje oraz reprezentatywnych prób, najlepiej sprawdzi się techniki ankiety online oraz badań telefonicznych CATI.

Na zakończenie

Nie zwlekaj zatem z decyzją o realizacji badania rynku farmaceutycznego. Jak najszybciej skontaktuj się ze profesjonalną firmą badawczą, realizującą usługi dla branży medycznej. Obecnie liderem na polskim rynku jest firma Biostat, posiadająca 12 lat doświadczenia we współpracy z najprężniej rozwijającymi się podmiotami z sektora farmacji.

 

Analiza rynku, czyli jak uzyskać opinie od swojej grupy docelowej

Analiza rynku to nie tylko sprawdzanie mocnych i słabych stron konkurencji oraz sytuacji ekonomicznej wpływającej na biznes. To przede wszystkim pytanie o zdanie klientów, których informacje są kluczowe, aby firma zyskała przewagę konkurencyjną właśnie dzięki sprostaniu oczekiwaniom grupy docelowej. Trzeba jednak zadać sobie pytanie, gdzie są klienci firmy i jak uzyskać ich opinie?

 

Osoby, które ostatnio dokonały transakcji

 

W przypadku e-commerce można łatwo dotrzeć do klientów, którzy w ostatnim czasie skorzystali z oferty firmy. Aby uzyskać od nich informację, dlaczego zdecydowali się właśnie na daną ofertę, powinni zostać za taką wypowiedź wynagrodzeni. W przypadku sklepów internetowych mogą być to różnego rodzaju bony zniżkowe do wykorzystania, dzięki którym osoby te chętniej poświęcą nieco swojego czasu na udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.

 

Byli klienci, którzy już u nas nie kupują

 

Ogromnie istotne jest też analizowanie rynku na podstawie tego, dlaczego osoby wcześniej korzystające z oferty nie kontynuują już zakupów. W e-commerce również nie powinno sprawić to trudności, gdyż do takich klientów także można dotrzeć dysponując bazą e-mailową.

 

W tej sytuacji także nie można zapomnieć o gratyfikacji za udzielone odpowiedzi, a jeśli poprzedni klienci poczują się zauważeni oraz ich zdanie zostanie docenione, można liczyć, że część z nich powróci.

 

Skorzystanie z mocy social mediów

 

Potencjał mają oczywiście także analizy rynku dokonywane poprzez social media. Takie rozwiązanie sprawdzi się jednak wówczas, gdy grupa fanów marki jest większa, bowiem tylko wtedy można uzyskać sporo użytecznych informacji.

 

Taka próba analizowania rynku musi być jednak wykonywana ściśle we współpracy z działem marketingowym, gdyż w przeciwnym razie informacja o badaniu przejdzie niezauważona, a obserwatorzy niechętnie przekażą swoją opinię.

 

Przeprowadzanie ankiet online

 

Dla firm, które nie mają bazy swoich klientów lub dopiero rozpoczynają działalność, idealnym sposobem będzie skorzystanie z gwarantujących najlepsze wyniki badań marketingowych online. Ich przeprowadzenie możliwe jest dzięki panelowi Badanie Opinii, na którym została zgromadzona baza ponad 100 tys. respondentów.

 

Co kluczowe, zostali oni podzieleni ze względu na szereg kryteriów i poza wiekiem są to również zainteresowania, sposoby spędzania wolnego czasu oraz wykonywana praca. Dlaczego jest to istotne? Przede wszystkim ze względu na fakt, że analizę rynku można wykonać dokładnie na grupie klientów docelowych firmy. Właśnie dlatego to najbardziej efektywne rozwiązanie z wszystkich podanych powyżej i umożliwia uzyskanie odpowiedzi na bardzo konkretne pytania.

 

Interakcja z klientami i obserwowanie ich zachowań to klucz do każdego biznesu. Wagę do tego należy przywiązywać nie tylko wykonując analizę rynku, ale także podczas bieżącej działalności, by móc lepiej kreować ofertę i dopasowywać ją dokładnie do potrzeb nabywców.

Badania ankietowe od 4 zł.