Tag: badania satysfakcji pracowników

Badania ankietowe pracowników – ilościowa ankietyzacja

Badania ankietowe znajdują szerokie zastosowanie w różnych obszarach analizy, lecz szczególnie korzyści przynoszą pod kątem weryfikacji opinii pracowników. Żadna firma nie jest bowiem w stanie dynamicznie się rozwijać, jeżeli załoga nie jest zadowolona z wykonywanych obowiązków zawodowych i nie wkłada w nie swojego zaangażowania. Wówczas wydajność pracy znacznie spada i rośnie ryzyko, że najlepsi pracownicy odejdą do konkurencji.

Badanie ilościowe pracowników – rozwiązanie problemu

Świadomy przedsiębiorca powinien jak najszybciej podjąć działania w celu zapobiegania przedstawionym na wstępie zagrożeniom. Przeprowadzenie badania ankietowego na zlecenie firmy badawczej to zapewne krok we właściwym kierunku. Można bowiem dzięki temu dowiedzieć się, co tak naprawdę pracownicy myślą o organizacji i czy są dumni ze swojego zatrudnienia w firmie. Tego typu badanie ilościowe pozwala również zweryfikować problem wypalenia zawodowego wśród załogi oraz praktyk mobbingu.

W ramach badań opinii pracowników ankieta jest zazwyczaj dzielona na poszczególne bloki pytań, odnoszące się do określonych obszarów oceny. Może się do nich zaliczać m.in.:

 1. Zadowolenie z poziomu zarobków;
 2. Satysfakcja z relacji interpersonalnych;
 3. Kultura organizacyjna;
 4. Możliwości rozwoju i awansu;

Dodatkowo pracownicy mogą dzielić się własnymi sugestiami i propozycjami zmian, a także zgłaszać zażalenia.

W jaki sposób prowadzi się ankietowe badania satysfakcji?

Najczęściej do ich przeprowadzenia wykorzystywana jest technika papierowej lub internetowej ankietyzacji. Pierwsze rozwiązanie ma uzasadnienie zwłaszcza w przypadku pracowników produkcyjnych, którzy nie zawsze potrafią samodzielnie obsługiwać komputer. Wręczane są im zapieczętowane ankiety, które po ich wypełnienie trafiają do urn.

Jeżeli chcemy natomiast pozyskać opinie na temat satysfakcji pracowników biurowych oraz kadry menedżerskiej, wówczas znacznie lepszym wyjściem okaże się technika CAWI. Członkowie załogi wypełniają wtedy ankiety po zalogowaniu się do systemu na elektronicznej platformie badawczej. W celu zapewnienia o anonimowości pomiarów istnieje możliwość wykorzystania:

 1. Kodów jednorazowego użycia – jest to opcja w największym stopniu gwarantująca anonimowość, jednak uniemożliwiająca powrót do wypełniania ankiety po jej zamknięciu;
 2. Logowanie za pomocą hasła oraz unikalnego identyfikatora: w tym przypadku pracowników może dowolną liczbę razy rozpoczynać oraz wznawiać proces uzupełniania kwestionariusza oceny pracowniczej.

Podsumowanie

Badania ankietowe satysfakcji to zatem doskonała możliwość poznania opinii pracowników, a następnie wdrożenia zmian w celu zwiększenia ich wydajności. Dzięki temu zdołasz zniwelować ryzyko utraty najlepszych członków załogi, którzy będą lojalni wobec Twojej firmy.

Jak rozmawiać z pracownikami?

W celu rozpoznania poziomu zadowolenia pracowników przeprowadza się procesy badawcze, które wykorzystują wyspecjalizowane narzędzia. W tym celu można skorzystać z wywiadów, jak i kwestionariuszy wypełnianych czy to za pomocą Internetu czy też ich papierosowych wersji. Badania satysfakcji pracowników mają na celu zbadanie jej poziomu oraz zastosowanie potrzebnych zmian.

 

Skupić się na poprawie

Wykorzystując wyniki przeprowadzonego badania można:

 • rozpoznać postawy pracowników;
 • wskazać elementy, które szczególnie podobają się pracownikom;
 • zdiagnozować problemy występujące wśród pracowników.

Przede wszystkim badanie satysfakcji pracowników daje szansę na pozyskanie obiektywnej oceny na temat warunków pracy, czerpanego zadowolenia z wypełnianych obowiązków  Ponadto można wykorzystać je w celu budowania pozytywnego wizerunku firmy.

 

Ważna cechą: systematyczność

W przeprowadzanych projektach bardzo ważna jest uwżność oraz czujność wobec tego, co mówią pracownicy. Pozwoli to na wyciągnięcie maksymalnej ilości informacji z uzyskanych danych. Jednakże najważniejszą cechą jest systematyczność, która:

 • zapewnia ciągłość procesu;
 • umożliwia śledzenie zachodzących zmian;
 • pozwala na stałą kontrolę badanych zjawisk.

W powtórzonym badaniu powinny być poddawane te same bądź bardzo podobne kryteria. Dzięki temu będzie możliwe wskazanie obszarów, w których nastąpiła największa zmiana.

 

Klient także na głos!

Skupiając się na poziomie zadowolenia pracowników należy mieć także na uwadze satysfakcję klientów. W końcu to oni dokonują wyboru produktów bądź usług, a także są skłonni do rekomendacji zakupionych rzeczy. Co więcej ze strony konsumentów można otrzymać  informację  na temat:

 • realizowanych standardów obsługi klienta;
 • postawy pracowników względem konsumentów.

Badania satysfakcji pracowników pozwalają na wskazanie poziomu subiektywnej oceny na temat podejmowanych działań oraz realizowanych potrzeb, wymagań i oczekiwań.

 

Pracownik uwzględni swoją perspektywę

Należy wziąć pod uwagę, iż pracownik zawsze będzie wypowiadał się z uwzględnieniem swojej własnej perspektywy. Pozwoli mu to na wypowiedzenie najważniejszych kwestii, których dotychczas nie miał okazji lub odwagi powiedzieć. W obrębie przeprowadzanego projektu bardzo ważne jest zachowanie anonimowości badanych. Ogólnie rzecz ujmując: badanie satysfakcji pracowników ma na celu polepszenie kondycji firmy oraz wsparcie procesu budowania strategii rozwojowych.

Wskazówki dotyczące realizacji badań satysfakcji pracowników

Odpowiednio zaprojektowane ankiety pracownicze mogą być źródłem informacji zwrotnej, a tym samym mogą stanowić narzędzie do zarządzania organizacją. Dane pozyskane w toku badania satysfakcji pracowników mogą posłużyć do tworzenia strategii zachowania pracowników i zwiększenia efektywności. Tym samym pozyskane wyniki mogą stanowić punkt odniesienia dla kolejnych badań, aby obserwować zachodzące postępy.   O czym należy pamiętać decydując się na realizację badania? Realizując tego typu badania należy pamiętać, że warto zastosować mieszane metodologie ankiet. Oznacza to wykorzystanie np. ankietyzacji online oraz standardowych ankiet na papierze. Tradycyjne ankiety pozwolą na przeprowadzenie badania wśród osób, które nie posiadają dostępy do Internetu, zaś ankietyzacja online przełoży się na ograniczenie ponoszonych kosztów do minimum oraz szybkie zinterpretowanie wyników. Decydując się na badanie warto:

 • wskazywać na korzyści wynikające z uczestnictwa w badaniu;
 •   zapewnić pracowników o anonimowym charakterze badania;
 • określić sposób informowania pracowników o badaniu np. poprzez e-mail;
 • wyznaczyć wewnętrznego menadżera projektu, koordynującego dobry przebieg badania.

  Dlaczego warto zadbać o anonimowość? Zachowanie anonimowości badanych jest podstawą zrealizowania wiarygodnego badania. Anonimowość pracownik przekłada się przede wszystkim na otrzymywanie prawdziwych i dokładnych odpowiedzi. Osoby, które mają świadomość, iż ankieta jest poufna, skłonne są udzielać prawdziwych odpowiedzi, co umożliwia analizę rzeczywistej sytuacji i wprowadzenie adekwatnych rozwiązań.   W procesie badawczym warto skorzystać z pomocy fachowców W celu wzmocnienia anonimowości pracowników, warto skorzystać z zewnętrznych firm, które przeprowadzą badanie. Takie rozwiązanie:

 •   utwierdzi pracowników co do tego, iż badanie jest anonimowe;
 • zapewni obiektywną interpretację wyników ankiet;
 •   zapewni profesjonalne stworzenie kwestionariusza;
 •   umożliwia zastosowanie specjalistycznych rozwiązań.

Miłym gestem ze strony pracodawcy, będzie podzielenie się ostatecznymi wynikami z pracownikami. Tym samym i oni będą mogli przemyśleć ostateczne wyniki i podjąć odpowiednie działania.   Dobry plan działania pozwoli osiągnąć postawione cele W celu rozwiązania problemów i trudności, które zostały wykazane w badaniu satysfakcji pracowników, należy opracować i wprowadzić w życie pozytywny plan dalszego działania. Należy pamiętać o systematycznym przeprowadzaniu takiego badania, aby sprawdzić osiągane efekty po wprowadzeniu planu naprawczego oraz porównać osiągane wyniki na przestrzeni wybranego horyzontu czasowego.

Badania ankietowe od 4 zł.