Tag: badanie omnibusowe

Badania omnibusowe - sposób na szybkie i tanie badanie opinii

Zwracając uwagę na badanie omnibusowe zauważyć można, że jest to komfortowa metoda badawcza zarówno dla zlecającego badanie, jak i respondentów. Zlecający badanie przy zachowaniu elastyczności związanej z kwestią pytań ma szansę uzyskania wyników w szybkim czasie i przy niskim koszcie realizacji zlecenia. Elastyczność pytań polega na możliwości zadanie jednego bądź kilku pytań, przy czym można nadać tym pytaniom różne formy (pytania otwarte, zamknięte, ze skalą itp.).

 

Typ badania otwarty na wiele kwestii

Otrzymane pytania ze stron różnych klientów zbiera się w jedną, niezbyt długą ankietę i przedstawia się respondentom, którzy odpowiadają na przedstawione pytania. Zebranie pytań w jedną ankietę wpływa na obniżenie kosztów badania, które dzielona są na wszystkich zleceniodawców przy zachowaniu sprawiedliwego podziału kosztów. Badania omnibusowe mają zastosowanie w takich obszarach jak:

  • badanie efektywności kampanii reklamowych;
  • ocena usług i produktów;
  • zbadanie poziomu znajomości marki;
  • poznanie zwyczajów zakupowych konsumentów.

 

Pozwolić sobie na większy wybór

Jedną z największych zalet omnibusów jest możliwość przeprowadzenia ich z wykorzystaniem różnych metod badawczych, które dobierane są zgodnie z celem badania oraz próbą badawczą. W celu wykonania tego badania wykorzystuje się niniejsze metody:

  • CATI;
  • CAPI;
  • CAWI.

 

Większy wybór to także większe możliwości

Każda z tych metod posiada swoje niepowtarzalne walory, które nadają jej przewagę nad innymi narzędziami. CATI jest odpowiednikiem wywiadu telefonicznego, ale wspomagany jest on komputerowo, co pozwala na przeprowadzenie rozmowy przy zachowaniu logicznego ciągu.

Natomiast CAWI to forma ankietyzacji internetowej, która jej respondentowi umożliwia wypełnienie kwestionariusza ankiety w dowolnym czasie i miejscu. CAPI zaś jest formą wywiadu przeprowadzanego przy pomocy urządzeń mobilnych.

 

System zmierzający do kontaktu z klientem

Wykorzystanie badań omnibusowych pozwala na pozyskanie wiarygodnych danych, które będą mogły posłużyć w celu odkrycia nowych obszarów rozwojowych oraz zdefiniowania mocnych stron. Warto mieć na uwadze, iż omawiany typ badaniach pozwala także na:

  • zbadanie trendów rynkowych;
  • testy konceptów;
  • charakterystykę gospodarstw domowych.

 

Badania omnibusowe można wykonywać cyklicznie uwzględniając przy tym ciągłość zmian, która zachodzi w świecie konsumentów. Wychwycenie i zrozumienie zachodzących zależności w obszarze danego rynku pozwala na dynamiczne reagowanie oraz podejmowanie działań, które będą skuteczne, a więc będą odpowiadały na aktualne potrzeby i oczekiwania klientów.

Badania ankietowe od 4 zł.