Tag: satysfakcja klinetów

Badanie satysfakcji konsumentów jako droga do sukcesu

W celu właściwego rozpoznania potrzeb i oczekiwań przeprowadza się badania rynku konsumentów, które to umożliwiają uporządkowanie informacji oraz podejmowanie działań nakierowanych na konkretne cele, a także wprowadzenie nowych rozwiązań, ofert czy produktów.

 

Czym jest sukces?

Pierwszym krokiem do osiągnięcia sukcesu, jest wskazanie mechanizmów stosowanych przez konsumentów dokonujących konkretnych wyborów. Wybór konsumenta uzależniony jest tak od dotychczasowych doświadczeń, jak i ujawniających się potrzeb (świadomych lub nieświadomych). Osiągniecie sukcesu uzależnione jest od:

  • właściwego rozpoznania odbiorców;
  • podejmowania takich działań, które będą dopasowane do specyfiki grupy klientów;
  • tworzenia spójnego wizerunku firmy tożsamych ze stylem życia konsumentów.

 

Satysfakcja klienta

Mówiąc o klientach przede wszystkim, należy zwrócić uwagę na jego zadowolenie. Satysfakcja jest wypadkową posiadanych oczekiwań klienta, a zatem należy traktować je jako subiektywne. Przy czym należy pamiętać o kilku zasadach:

  1. zaspokojone oczekiwań konsumentów rodzi pozytywną opinię;
  2. satysfakcja klienta jest podstawą dokonania transakcji i podtrzymywania dalszych relacji;
  3. wysoki poziom satysfakcji klienta przekłada się na znacznie częstszy powrót.

 

Relacje przekuwają się w sukces

Budowanie pozytywnych relacji z klientami, w dużym stopniu wpływa na osiągany sukces. W badaniach rynku konsumentów miernikiem tychże relacji przez firmę mogą być badania satysfakcji, które dzięki specjalistycznym metodom np. ankietyzacji telefonicznej (CATI), pozwolą na zdefiniowanie mocnych i słabych stron, a przede wszystkim oczekiwań klientów i zmian, które przez nich są pożądane.

Badania ankietowe od 4 zł.