Tag: medical market research

Projekty market research dla farmacji – na czym polegają?

Na rynku farmaceutycznym panuje ogromna konkurencja, a podmioty pragnące osiągać stale wzrastające zyski stoją przed koniecznością prowadzenia systematycznej analizy zarówno konsumentów, jak i decydentów. Dlatego też tak ważne jest prowadzenie projektów pharma market research? Dzięki uzyskanym wnioskom z badań możliwe jest bowiem wdrożenie odpowiednich zmian pod kątem kampanii marketingowej. Pozwala to znacząco zwiększyć szansę wzrostu osiąganych wyników sprzedażowych.

Medical market research – co można badać?

W ramach badań rynku medycznego możliwe jest zwłaszcza dokonanie pomiarów w których respondentami są pacjenci należący do grup faktycznych lub docelowych użytkowników leków i innych produktów medycznych. Można pozyskać od nich informacje między innymi dotyczące następujących aspektów:

·         znajomość marek leków bez recepty lub Rx;

·         postrzeganie marki na tle konkurencji;

·         skojarzenia z marką;

·         preferowane i akceptowalne ceny za nabycie produktów;

·         determinanty sięgania po środki lecznicze i suplementy;

·         cechy produktów na które pacjenci zwracają największą uwagę;

·         ocena konceptów reklamujących środki medyczne;

·         badania opakowań leków;

·         satysfakcja z jakości obsługi w placówce medycznej (z obsługi na recepcji oraz kontaktu z personelem medycznym).

Jednocześnie badaniu mogą podlegać decydenci – czyli osoby odpowiedzialne za rekomendacje leków i suplementów. Można do takich osób zaliczyć zwłaszcza pracowników aptek oraz lekarzy. Informacje pozyskane od nich stanowią równie wartościowy materiał analityczny, jak te pozyskane od samych pacjentów. Każde badanie na potrzeby kampanii marketingowych powinno zatem zakładać zaangażowanie obu wskazanych grup.

Jakie techniki mogą znaleźć zastosowanie?

Projekty medical market research warto przeprowadzić z wykorzystaniem szeregu technik o charakterze jakościowym oraz ilościowym. Zalecamy w pierwszej kolejności skupienie się na pomiarach jakościowych, stawiając na takie rozwiązania jak indywidualne wywiady pogłębione lub fokusy. Dzięki temu możliwe będzie dogłębne rozpoznanie problemu badawczego, w tym pozyskaniu jednostkowych insightów konsumenckich.

Zdobyta wiedza może służyć następnie dokonaniu segmentacji klientów oraz skonstruowaniu narzędzia badawczego dedykowanego analizie preferencji poszczególnych grup docelowych. W tym celu uzasadnienia ma przede wszystkim ankietowe badanie ilościowe. Aby w krótkim czasie pozyskać informacje oraz reprezentatywnych prób, najlepiej sprawdzi się techniki ankiety online oraz badań telefonicznych CATI.

Na zakończenie

Nie zwlekaj zatem z decyzją o realizacji badania rynku farmaceutycznego. Jak najszybciej skontaktuj się ze profesjonalną firmą badawczą, realizującą usługi dla branży medycznej. Obecnie liderem na polskim rynku jest firma Biostat, posiadająca 12 lat doświadczenia we współpracy z najprężniej rozwijającymi się podmiotami z sektora farmacji.

 

Badania ankietowe od 4 zł.