Tag: CAPI

CATI-System

We’ve created CATI-System to carry out statistical research projects. It enables us to easily perform phone-based surveys (CATI), online surveys (CAWI), and computer-aided surveys (CAPI).

 

The software is designed for users with varying degrees of IT knowledge. The intuitive interface makes it quick and simple to create polls and manage surveys. The user-friendly interface makes it easy to include multimedia content in the polls. The flexible CATI-System licenses allow you to purchase software that works in different forms – OnCloud, OnSite, meant for different quantities of users, and a wide range of estimated research completion times.

Badania rynku. Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat®

Badania rynku

 

Nowoczesne badania rynku wykorzystują techniki, metody analityczne oraz statystyczne do gromadzenia i interpretacji informacji w sposób zorganizowany. Proces ten obejmuje również badania opinii i badania społeczne i jest ważny w dzisiejszym, coraz bardziej złożonym środowisku biznesowym. W aktualnych warunkach kryzysu przedsiębiorstwa nie mogą polegać tylko na swoim "wyczuciu" i dotychczas stosowanych strategiach, dlatego też potrzebne są profesjonalnie przygotowane badania rynku.

 

Techniki, dzięki którym można poznać potrzeby klientów

 

Badania rynku to termin odnoszący się do procesu zbierania i gromadzenia informacji o grupie docelowej lub rynku docelowym. Główną rolą koncepcji badań rynkowych jest dostarczenie firmie lub organizacji biznesowej dogłębnego spojrzenia na klientów lub konsumentów w celu lepszego zaspokojenia ich potrzeb. Proces badania rynku jest integralny, aby móc konkurować z innymi graczami w tej samej branży i pomaga analizować takie rzeczy jak wielkość rynku, konkurencja i potrzeby konsumentów.

 

Podczas badań rynku stosowane są zarówno badania ilościowe oraz jakościowe metody badawcze – uzależnione od celu badań:

 

Badania jakościowe stosowane przez Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat®

  • Indywidualne wywiady pogłębione w formie (IDI) diady i triady.
  • Zogniskowane wywiady grupowe (FGI).

 

Badania ilościowe

  • Kwestionariuszowe wywiady ze wsparciem komputerowym (CAPI),
  • Wywiady kwestionariuszowe bezpośrednie standaryzowane (PAPI),
  • Ankiety telefoniczne (CATI),
  • Ankiety online (CAWI).

 

Badania mieszane

  • Mystery shopping,
  • Analizy Desk research,
  • Analizy SWOT,
  • Case Study (Studium przypadku).

 

Wykonaj badania rynku dla sukcesu swojego przedsiębiorstwa

 

Razem ze specjalistami Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® możesz wykonać badania rynku dotyczące: badania klientów i pozyskać informacje o postrzeganiu marki w oczach klienta, ich zapotrzebowaniu jak i trendach zakupowych; badań marki dotyczące rozpoznawalności, przekazów reklamowych i kondycji marki na rynku; badań produktów opierających się na testach konsumenckich, wyborze opakowań, czy też tolerancji cenowej; badań segmentacyjnych, dzięki którym można przeanalizować profile konsumenckie oraz identyfikować grupę docelową, badania konkurencji wskazujące udział przedsiębiorstwa w rynku, analizę ofertową. Realizowane badań jeszcze nie było nigdy tak łatwe. Skontaktuj się ze Specjalistami Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® i zaprojektuj badania rynku dla swojego biznesu.

 


 

biostat.com.pl – Badania rynku, CAWI, CATI, Desk research, PAPI, IDI, FGI, Badania marki, Badania konkurencji, Badania jakościowe, Badania ilościowe

Badania ankietowe od 4 zł.