Tag: badania pracowniczek

Czego dowiesz się o swoich pracownikach podczas badania ich opinii?

Dbałość o właściwy wzrost firmy związana jest z realizacją potrzeb oraz oczekiwań pracowników. W końcu to dzięki ich pracy możliwym jest osiąganie nowych celów rozwojowych oraz stawanie ambitnych wyzwań. Mówiąc o zadowoleniu pracowników należy, zdawać sobie sprawę, że składa się na nie wiele czynników np. atmosfera w środowisku pracy, wysokość zarobków czy przyznawane nagrody.

 

Czego dowiesz się przeprowadzając badanie opinii?

Za potrzebami, oczekiwaniami i nastrojami pracowników znajdują się ich wartości, które mogą zostać rozpoznane w procesie badania opinii pracownikówPonadto badanie to dostarcza informacji na temat:

  • zaangażowania pracownika w powierzone obowiązki;
  • silnych, jak i słabych stron przedsiębiorstwa, które powinny w jak najkrótszym czasie ulec poprawie lub wyeliminowaniu;
  • motywacji pracowników do podejmowania dalszej współpracy.

Ogólnie rzecz ujmując realizowane badanie, może odnosić się zarówno do całokształtu prowadzonej działalności, jak i jej poszczególnych elementów.

 

Badanie opinii to wieloaspektowe działanie

Badaniu opinii pracowników mogą podlegać najróżniejsze kwestie. Wśród nich znajdują się kwestie, które związane są z komunikacją wewnętrz firmy, a zatem i opinii na temat atmosfery panującej w środowisku pracy. Wykorzystując w procesie badawczym różnorodne metody badawcze, można przeprowadzać także procesy, które będą nakierowane na:

  • zbadanie możliwości rozwoju osobistego, które według pracowników ma do zaoferowania im firma;
  • wskazanie wartości i celów wspólnych zarówno dla pracowników, jak i pracodawców;
  • rozpoznanie opinii pracowników na temat odnoszonych sukcesów, jak i porażek;
  • pozyskaniu propozycji zmian, które warto wprowadzić w najbliższym czasie.

 

Rozpoznanie opinii pozwoli na skuteczne planowanie wzrostu

Przeprowadzenie procesu badawczego, który nakierowany jest na zbadanie opinii, pozwala na pozyskanie informacji o najważniejszych sprawach z punktu widzenia swoich pracowników. Zapoznanie się z tym punktem widzenia pozwala na:

  • tworzenie strategii rozwojowych uwzględniających potrzeby i oczekiwania pracowników;
  • wcześniejsze wychwytywanie zagrożeń np. dotyczących konfliktów i nieporozumień rodzących się w zespołach;
  • zebranie informacji na temat czynników, które zachęcają pracowników do kontynuowania współpracy.

 

Satysfakcja pracowników to podstawa sukcesu firmy

Można zauważyć, że przeprowadzone badanie opinii pracowników przekłada się na jakość ich pracy oraz dostarcza wiedzy na temat rozwiązań, które warto wprowadzić, w celu zadbania o wysoki poziom satysfakcji pracowników. Tym samym warto mieć na uwadze, że dzięki możliwością, które daje realizacja procesu badawczego można tworzyć rozwiązania usprawniające funkcjonowanie całej firmy.

Badania ankietowe od 4 zł.