Tag: badania pracownicze

Jak rozmawiać z pracownikami?

W celu rozpoznania poziomu zadowolenia pracowników przeprowadza się procesy badawcze, które wykorzystują wyspecjalizowane narzędzia. W tym celu można skorzystać z wywiadów, jak i kwestionariuszy wypełnianych czy to za pomocą Internetu czy też ich papierosowych wersji. Badania satysfakcji pracowników mają na celu zbadanie jej poziomu oraz zastosowanie potrzebnych zmian.

 

Skupić się na poprawie

Wykorzystując wyniki przeprowadzonego badania można:

 • rozpoznać postawy pracowników;
 • wskazać elementy, które szczególnie podobają się pracownikom;
 • zdiagnozować problemy występujące wśród pracowników.

Przede wszystkim badanie satysfakcji pracowników daje szansę na pozyskanie obiektywnej oceny na temat warunków pracy, czerpanego zadowolenia z wypełnianych obowiązków  Ponadto można wykorzystać je w celu budowania pozytywnego wizerunku firmy.

 

Ważna cechą: systematyczność

W przeprowadzanych projektach bardzo ważna jest uwżność oraz czujność wobec tego, co mówią pracownicy. Pozwoli to na wyciągnięcie maksymalnej ilości informacji z uzyskanych danych. Jednakże najważniejszą cechą jest systematyczność, która:

 • zapewnia ciągłość procesu;
 • umożliwia śledzenie zachodzących zmian;
 • pozwala na stałą kontrolę badanych zjawisk.

W powtórzonym badaniu powinny być poddawane te same bądź bardzo podobne kryteria. Dzięki temu będzie możliwe wskazanie obszarów, w których nastąpiła największa zmiana.

 

Klient także na głos!

Skupiając się na poziomie zadowolenia pracowników należy mieć także na uwadze satysfakcję klientów. W końcu to oni dokonują wyboru produktów bądź usług, a także są skłonni do rekomendacji zakupionych rzeczy. Co więcej ze strony konsumentów można otrzymać  informację  na temat:

 • realizowanych standardów obsługi klienta;
 • postawy pracowników względem konsumentów.

Badania satysfakcji pracowników pozwalają na wskazanie poziomu subiektywnej oceny na temat podejmowanych działań oraz realizowanych potrzeb, wymagań i oczekiwań.

 

Pracownik uwzględni swoją perspektywę

Należy wziąć pod uwagę, iż pracownik zawsze będzie wypowiadał się z uwzględnieniem swojej własnej perspektywy. Pozwoli mu to na wypowiedzenie najważniejszych kwestii, których dotychczas nie miał okazji lub odwagi powiedzieć. W obrębie przeprowadzanego projektu bardzo ważne jest zachowanie anonimowości badanych. Ogólnie rzecz ujmując: badanie satysfakcji pracowników ma na celu polepszenie kondycji firmy oraz wsparcie procesu budowania strategii rozwojowych.

Wskazówki dotyczące realizacji badań satysfakcji pracowników

Odpowiednio zaprojektowane ankiety pracownicze mogą być źródłem informacji zwrotnej, a tym samym mogą stanowić narzędzie do zarządzania organizacją. Dane pozyskane w toku badania satysfakcji pracowników mogą posłużyć do tworzenia strategii zachowania pracowników i zwiększenia efektywności. Tym samym pozyskane wyniki mogą stanowić punkt odniesienia dla kolejnych badań, aby obserwować zachodzące postępy.   O czym należy pamiętać decydując się na realizację badania? Realizując tego typu badania należy pamiętać, że warto zastosować mieszane metodologie ankiet. Oznacza to wykorzystanie np. ankietyzacji online oraz standardowych ankiet na papierze. Tradycyjne ankiety pozwolą na przeprowadzenie badania wśród osób, które nie posiadają dostępy do Internetu, zaś ankietyzacja online przełoży się na ograniczenie ponoszonych kosztów do minimum oraz szybkie zinterpretowanie wyników. Decydując się na badanie warto:

 • wskazywać na korzyści wynikające z uczestnictwa w badaniu;
 •   zapewnić pracowników o anonimowym charakterze badania;
 • określić sposób informowania pracowników o badaniu np. poprzez e-mail;
 • wyznaczyć wewnętrznego menadżera projektu, koordynującego dobry przebieg badania.

  Dlaczego warto zadbać o anonimowość? Zachowanie anonimowości badanych jest podstawą zrealizowania wiarygodnego badania. Anonimowość pracownik przekłada się przede wszystkim na otrzymywanie prawdziwych i dokładnych odpowiedzi. Osoby, które mają świadomość, iż ankieta jest poufna, skłonne są udzielać prawdziwych odpowiedzi, co umożliwia analizę rzeczywistej sytuacji i wprowadzenie adekwatnych rozwiązań.   W procesie badawczym warto skorzystać z pomocy fachowców W celu wzmocnienia anonimowości pracowników, warto skorzystać z zewnętrznych firm, które przeprowadzą badanie. Takie rozwiązanie:

 •   utwierdzi pracowników co do tego, iż badanie jest anonimowe;
 • zapewni obiektywną interpretację wyników ankiet;
 •   zapewni profesjonalne stworzenie kwestionariusza;
 •   umożliwia zastosowanie specjalistycznych rozwiązań.

Miłym gestem ze strony pracodawcy, będzie podzielenie się ostatecznymi wynikami z pracownikami. Tym samym i oni będą mogli przemyśleć ostateczne wyniki i podjąć odpowiednie działania.   Dobry plan działania pozwoli osiągnąć postawione cele W celu rozwiązania problemów i trudności, które zostały wykazane w badaniu satysfakcji pracowników, należy opracować i wprowadzić w życie pozytywny plan dalszego działania. Należy pamiętać o systematycznym przeprowadzaniu takiego badania, aby sprawdzić osiągane efekty po wprowadzeniu planu naprawczego oraz porównać osiągane wyniki na przestrzeni wybranego horyzontu czasowego.

Badania ankietowe od 4 zł.