Tag: badania ankietowe pacjentów

Badania satysfakcji pacjentów

Badania satysfakcji może przeprowadzić tak naprawdę każda placówka, która chce poznać i liczy się ze zdaniem swoich klientów. Również szpitale mogą zlecać przeprowadzenie takich badań, by poznać opinię swoich pacjentów. Dzięki rzetelnemu przeprowadzeniu badań pacjentów możliwe staje się polepszenie opinii o placówce oraz ulepszenie PR szpitala.

Badania opinii pacjentów otwierają drzwi przed nowymi możliwościami, ale także „zapraszają” do współpracy nowych kontrahentów i pacjentów do skorzystania z usług kliniki. Zdarza się, że pacjenci mylnie postrzegają szpital. Często na ich odczucia rzutują dawne przeświadczenia o tego typu instytucjach. W celu poprawy renomy firmy, warto zlecić przeprowadzenie takich badań profesjonalnym firmom badawczym, aby nie tylko wyniki były spójne i rzetelne, lecz cały proces przebiegał według skrupulatnie opracowanego planu działania, a obiektywizm przełożył się na korzystne wnioski.

Dodatkowym atutem badań społecznych jest fakt, iż dostarczają one danych, zarówno o mocnych, jak i słabych stronach kliniki. Badania ankietowe pacjentów szpitala pozwalają podnieść standardy, ulepszyć lub całkowicie zmienić działania. Zestawione wnioski z poszczególnych obszarów, które obejmowały badania, ujawniają i tłumaczą wiele mechanizmów, które na co dzień pozostają niedostępne i po za zasięgiem personelu.

Głównym zadaniem badań satysfakcji pacjentów jest identyfikowanie dobrych praktyk i wyjątkowych postaw, które rozwijają placówkę, a nie jak mylnie się wydaje, że służą one do szukania błędów pracowniczych. Aby pozyskać dane, należy przeprowadzić ankietyzację pacjentów. W opisywanych ankietach pacjentów często zawiera się pytania natury drażliwej. Chodzi tutaj o ocenę rzetelności personelu medycznego, jego życzliwość, kompetencje, czystość szpitala itp. Bardzo ważne jest, by badania ankietowe pacjentów przeprowadzać według wcześniej przygotowanego planu.

Rzetelnie przeprowadzony etap gromadzenia danych znacząco usprawnia cały proces badawczy. Głównym celem i zadaniem badania pacjentów szpitala staje się usprawnianie i udoskonalanie świadczonych w nim usług, lecz także rozwój kliniki i dążenie do zaspokajania wymagań pacjentów. Jeśli zespół szpitala nie zaangażuje się w budowanie, udoskonalania, zmienianie procesów, procedur i postaw w dziennej pracy, to samo badanie i wnioski na nic się zdadzą.

Warto zaznaczyć, że wyniki badań to nie narzędzia zmiany. Wskazują one drogę rozwoju, lecz same w sobie niczego nie mogą zmienić. Dzięki nim zleceniodawca badania dowiaduje się o czyhających niebezpieczeństwach i unaocznia błędy, które dotąd były popełniane i nie zmieniane. Cały personel szpitala musi się zaangażować w usprawnianie i modyfikowanie, w celu polepszenia relacji.

W celu przeprowadzenia badania satysfakcji, należy wybrać odpowiednie metody i techniki, które znacząco ułatwią pracę badaczy. Wśród omawianych metod/technik wyróżnia się ilościowe: tradycyjne ankiety papierowe (PAPI), badania telefoniczne (CATI), badania wspomagane komputerowo (CAPI), ankiety internetowe (CAWI), natomiast jakościowe to: indywidualne wywiady pogłębione (IDI), zogniskowane wywiady grupowe (FGI), Tajemniczy klient (Mystery Client/Shopping). Dzięki odpowiednio dobranej metodzie i technice, ankietyzacja pacjentów dostarcza kluczowych informacji na badany temat. Reasumując, jeśli proces badawczy został przygotowany w należyty sposób, to świadczy to o właściwym zrozumieniu znaczenia zagadnienia, jakim jest badanie satysfakcji pacjentów.

Badania ankietowe od 4 zł.