Tag: CATI

CATI-System

We’ve created CATI-System to carry out statistical research projects. It enables us to easily perform phone-based surveys (CATI), online surveys (CAWI), and computer-aided surveys (CAPI).

 

The software is designed for users with varying degrees of IT knowledge. The intuitive interface makes it quick and simple to create polls and manage surveys. The user-friendly interface makes it easy to include multimedia content in the polls. The flexible CATI-System licenses allow you to purchase software that works in different forms – OnCloud, OnSite, meant for different quantities of users, and a wide range of estimated research completion times.

Badania opinii - najszybciej, najrzetelniej, najtaniej?

Jak wiadomo, najszybsze badania marketingowe prowadzi się metodą Computer Assisted Telephone Interviewing. Dzięki rezygnacji z papierowego kwestionariusza na rzecz bezpośredniego wypełniania ankiety digitalnej można zaoszczędzić nie tylko pieniądze, ale i czas.

Najrzetelniejsze są badania przeprowadzane na dużej próbie, dobranej według kryteriów reprezentatywności dla badanego obszaru.

Koszt badania jest natomiast najniższy, gdy dzieli się go z innymi.

Te trzy aspekty połączyliśmy, tworząc badania omnibusowe. Dają one możliwość ekspresowego badania w grupie 1000 mieszkańców Polski, którego koszty ponoszą wspólnie różni zamawiający. Istnieje możliwość skierowania do respondentów dowolnej ilości pytań o dowolnej tematyce. Koszt jednego pytania to zaledwie 400 zł.

Badanie omnibusowe – jak to działa?

Pytania zbieramy na dwa tygodnie przed startem badania omnibusowego. Jest ono realizowane na terytorium całej Polski, a próba badawcza uwzględnia rzeczywistą strukturę społeczeństwa różnicującą się ze względu na wiek, płeć, wykształcenie i miejsce zamieszkania respondentów.
W badaniu omnibusowym biorą udział mieszkańcy wszystkich województw.

Badanie omnibusowe metodą CATI rusza pierwszego dnia każdego miesiąca – tempo badania jest rzeczywiście zawrotne, bo już siódmego dnia od rozpoczęcia procesu ankietyzacji dostępny jest raport w wersji podstawowej. Są to wyniki przedstawione w postaci procentowej i liczbowej. Za dopłatą dostępne są to usługi, które wzbogacić mogą podstawową wersję raportu. Należą do nich: wykonanie dodatkowych analiz, weryfikacja hipotez statystycznych pozwalające na wyłonienie istotnych korelacji między zmiennymi oraz wprowadzenie elementów opisowych w celu ułatwienia interpretacji wyników.

Zastosowanie omnibusa

Jako badanie cykliczne i stosunkowo niedrogie omnibusy świetnie nadają się do wykonywania czasowych pomiarów zmian związanych z akcją promocyjną lub do śledzenia bieżących tendencji i trendów w zachowaniu konsumentów. Jako badanie wielotematyczne, postrzegane jest przez respondentów jako bardziej wiarygodne, niż badania zlecane przez konkretną firmę. Łączy wszystkie zalety CATI z niskim kosztem i rzetelnością na poziomie najwyższych standardów firmy.

Badania ankietowe od 4 zł.